loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

Tel: 07973 301 638  
(Uwaga: telefon komórkowy jest czynny wyłącznie w czasie trwania zajęć szkolnych: sobota, godz. 9-12.30)
 Email: W zależności od kwestii poruszanej w Państwa korespondencji prosimy o uważne kierowanie jej na odpowiedni adres z listy poniżej

  

ADRES SZKOŁY:

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

 

DYREKTOR SZKOŁY - p. Maja Brodzińska:
dyrektor@PolskaSzkolaPutney.com
Kontakt w sprawach programu nauczania, kwestiach edukacyjno-wychowaczych oraz dyscyplinarnych uczniów, naboru kadry pedagogicznej i naboru uczniów do szkoły (włącznie z zapytaniami o miejsca w szkole).

PREZES ZARZĄDU SZKOŁY - p. Brygida Wimbush:
prezes@PolskaSzkolaPutney.com
Kontakt z zarządem w sprawach dotyczących zarządzania i prowadzenia szkoły, statutu i regulaminu szkoły oraz składania uwag i sugestii.

SKARBNIK - p. Monika Zasadzińska:
skarbnik@PolskaSzkolaPutney.com
Kontakt w sprawach finansowych tj. opłat za szkołę oraz zapomóg

BIBLIOTEKA - p. Agnieszka Atallah:
biblioteka@PolskaSzkolaPutney.com

DYŻURY - p. Anna Karaśkiewicz:
wyłącznie na numer szkolnego telefonu komórkowego 07973 301 638

w piątki w godz. 19-21 i w soboty w godz. 9.15-12.15
Kontakt w sprawach dotyczących dyżurów oraz pierwszej pomocy medycznej.

ADMINISTRACJA ZAPISÓW UCZNIÓW DO SZKOŁY I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH - p. Joanna Wiktorek:

admin@PolskaSzkolaPutney.com   
Aktualizacja i uzupełnienie danych osobowych uczniów i rodziców. Kontakt w sprawach dotyczących administracji poczty elektronicznej  m.in. problemy z otrzymywaniem korespondencji szkolnej.
 

 zapisy@PolskaSzkolaPutney.com
Kontakt w sprawach zapisów do szkoły.
 

RADA KOŁA RODZICIELSKIEGO - p. Katarzyna Stelmach‐Postigo:
rkr@PolskaSzkolaPutney.com
 

AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ - p. Dorota Zaborowska-Wawrzyniak:
webmaster@mscpolishschoolwimbledon.com
 

WEBMASTER - p. Dorota Zaborowska-Wawrzyniak:

webmaster@mscpolishschoolwimbledon.com - Kontakt w sprawach dotyczących portalu szkoły
 

ADMINISTRACJA  IT - p. Radosław Gotkowicz:

it.support@mscpolishschoolwimbledon.com 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668