loading...
18 września / Ireny, Irminy, Stanisława

Szanowni Państwo,
 

 

 Mamy już za sobą kilka tygodni roku szkolnego 2020/21. Myślę, że podzielą Państwo moją opinię, iż z każdym tygodniem radzimy sobie z wyzwaniami coraz lepiej.

Wzbogaceni doświadczeniami i nauczeni na błędach, staramy się cały czas usprawniać system przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. W związku z tym, w najbliższym tygodniu ponownie wprowadzamy małe zmiany. Proszę bardzo o zapoznanie się z nowym rozkładem godzin przyprowadzania i odbierania uczniów, załączonym w tabeli poniżej. Zwracam Państwa szczególną uwagę na fakt, iż uczniów klas IV, V i VI będzie można odbierać z kortów tenisowych już od godziny 12:40. Jednokierunkowy ruch i sprawny przebieg tego systemu będą nadzorować  członkowie zarządu ale i Państwo!

To sprowadza mnie do kolejnego tematu mojego listu.

W związku ze zmianami, które ostatnio zaszły i zajdą w organizacji początku i końca dnia szkolnego, Zarząd Szkoły postanowił wznowić obowiązkowe dyżury. Będą one w okrojonym zakresie. W obecnej sytuacji, będziemy wymagali od Państwa zrobienia jednego dyżuru (zaznaczam jednak iż może to ulec zmianie). Ponieważ ubiegły rok szkolny od marca  został przeniesiony do nauki zdalnej, nie wszystkie rodziny miały możliwość wywiązania się z wykonania obowiązkowych dyzurów. Postanowiliśmy, iż będziemy „rozliczać” ubiegły i obecny rok wspólnie. Zatem prosimy, aby na dyżury w pierwszej kolejności zapisywali się ci z Państwa, którzy nie mogli wywiązać się z tego obowiązku w ubiegłym roku szkolnym. Proszę o jak najszybszy kontakt SMS-owy na szkolny telefon komórkowy w celu zapisania się na obowiązkowy dyżur. Glówna Dużurna, pani Anna Karaśkiewicz, będzie kontaktować się z Państwem.

Prosimy, aby na dyżury zgłaszali się Państwo zaopatrzeni w maseczkę, a tych z Państwa, którzy takowej nie mogą nosić, prosimy indywidualnie zaopoatrzyć się w przyłbice (dostępne np. na amazon.co.uk). Wszyscy rodzice dyżurujący będą podlegali Covidowym zasadom bezpieczeństwa - zachowywania dystansu, noszenia maseczki (przyłbicy), kontroli temperatury przy wejściu do szkoły oraz dezynfecji rąk.

Rodzice dyżurujący będą mieli obowiązek przybycia na teren szkoły o godz. 8:40, aby zapoznać się ze swoimi obowiązkami oraz zasadami dyżuru. Prosimy, aby rodzice nie przyprowadzali ze sobą na dyżury małych dzieci, którym nie możemy niestety pozwolić na przebywanie na terenie szkoły. Przy zapisywaniu na dyżur, Pani Anna Karaśkiewicz poinformuje Państwa, do której z recepcji należy się zgłosić ( The Downs lub Crescent Road).

Poniżej załączam ostateczną wersję harmonogramu przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły. Przypominam, że od strony Crescent Road uczniowie klas IV, V i VI mogą przebywać na terenie kortów już od godziny 9:00.
 

WEJŚCIE THE DOWNS
Klasy Rejestracja Godziny Zajęć
V-Blok:    
Klasa VIII 8.50 8.55 – 12.25
Klasa A2 8.55 9.00 – 12.30
Kazel:    
Klasa IX 9.00 9.05 – 12.35
Klasa X 9.05 9.10 – 12.40
Klasa  A1 9.10 9.15 – 12.45
Klasa VII 9.15 9.20 – 12.50
Przedszkole  9.15 9.15 – 12.45
WEJŚCIE CRESCENT ROAD
Brescia: Brama główna  
Klasa 0 8.50 8.55 – 12.25
Klasa I 8.55 9.00 – 12.30
Brescia: Brama główna  
Klasa II 9.00 9.05 – 12.35
Klasa III 9.05 9.10 – 12.40
St Ursula: Brama parkingowa  
Klasa IV 9.05 9.10 – 12.40
Klasa V 9.10 9.15 – 12.40
Klasa VI 9.15 9.20 – 12.40


Dziękujemy Państwu za współpracę i pomoc w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania naszej szkoły oraz przede wszystkim - bezpieczeństwa naszym uczniom.

Z wyrazami szacunku,
Brygida Wimbush

---------------------------------------------

PRZYPOMINAMY I PROSIMY:

-  przyprowadzać i odbierać dzieci ze szkoły na czas,          

- każdy rodzic odprowadzający dziecko miał przy sobie telefon kontaktowy,

 - aby dzieci były przyprowadzane i odbierane przez jednego a nie obu rodziców,

- rodziców zgromadzonych przed szkołą prosimy o zakładanie maseczek,

- nie gromadzić się w grupkach większych niż 6 osób,

- niezwłocznie opuszczać ulice Crescent Road i The Downs po przyprowadzeniu/odebraniu dzieci tak,      aby nie gromadziły się tam tłumy rodziców

- nie wjeżdżać na ulicę Crescent Road – ulica Crescent jest udostępniona tylko dla rezydentów,

- od strony Crescent Road będziecie Państwo przyprowadzać i  odbierać swoje dzieci w dwóch bramach, oprócz klas IV, V, VI, które będą miały swoje miejsce zbiórki na kortach szkolnych jak wspomniano powyżej

Dziękujemy Państwu za współpracę i pomoc w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach.

Prosimy o zapoznanie się z aktualizowaną tabelą poniżej, w której umieszony jest dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia szkoły dla poszczególnych klas oraz miejsca przyprowadzania i odbioru uczniów:

Link:  http://polskaszkolaputney.com/aktualne-godziny-rozpoczecia-szkoly

 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668