loading...
18 września / Ireny, Irminy, Stanisława

Londyn, 01.09.2020 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!


Wracamy do szkoły 12 września, przygotowani do potencjalnego nawrotu i nasilenia się pandemii. Merton Council opracował Risk Assessment Tool dla szkół, by zminimalizować potencjalne rozprzestrzeniania się wirusa. Pracę w naszej sobotniej szkole od września, aż do odwołania, zorganizowaliśmy w oparciu o ten dokument oraz w ścisłej współpracy z Ursuline High School.

PRZYBYCIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Co roku apelujemy do Państwa o punktualne przywożenie lub wysyłanie dzieci do szkoły. W tym roku jest to szczególnie ważne, bowiem uczniowie będą rejestrować się w wyznaczonych miejscach, w stosunkowo krótkich odstępach czasowych. (Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w osobnym liście.) Apelujemy, by przed bramą, w oczekiwaniu na wejście dziecka do szkoły, mieć na twarzach maseczki, starać się zachować między sobą dystans i przede wszystkim nie tłoczyć się. Im lepiej zorganizujecie się Państwo przed szkołą, tym skuteczniej wypełnimy wymogi stawiane nam przez lokalne władze i zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem. W tym roku część uczniów wchodzić będzie na teren szkoły przez główne wejście od Crescent Road. Przy obu bramach wejściowych, zarówno od ulicy Crescent Road jak i The Downs, gromadzić się będą uczniowie i rodzice, w oczekiwaniu na wejście na teren szkoły, dlatego uprzejmie prosimy o parkowanie z dala od szkoły.

ORGANIZACJA SZKOŁY

Uczniowie szkoły podzieleni są na odseparowane od siebie grupy. Każda grupa, składająca się z dwóch klas tego samego rocznika, będzie o wyznaczonej godzinie odbierana przez wychowawców przy wejściu do szkoły i odprowadzana do klasy. Tylko rodzice dzieci, które zaczynają w tym roku przedszkole, będą mieli prawo odprowadzenia ich wraz z nauczycielem do klasy. Przerwy są tak zorganizowane, by grupy nie miały ze sobą styczności. Każdy uczeń i pracownik rozpoczyna dzień obowiązkowym przetarciem rąk płynem dezynfekującym, który umieszczony jest w pojemniku przy wejściu do szkoły. Tam też znajduje się kamera mierząca każdemu temperaturę. Podobne pojemniki rozmieszczone są we wszystkich klasach i uczniowie zachęcani będą w ciągu dnia do regularnego mycia lub przecierania rąk.

Nauczyciele, uczniowie powyżej 12 roku życia oraz osoby dorosłe, upoważnione do przebywania na terenie szkoły, będą zobowiązani do noszenia maseczek, ale tylko poza salą lekcyjną – w czasie przerw i podczas przemieszczania się między klasami i budynkami.

We wszystkich klasach stoliki ustawione będą frontem do nauczyciela. W klasach starszych będzie wymagane zachowanie dystansu między uczniami oraz uczniem i nauczycielem. Każdy uczeń musi przyjść do szkoły dobrze wyposażony, bowiem nie będzie możliwości pożyczania od siebie na wzajem przyborów, książek, kartek, zeszytów itp.

Ograniczymy używanie papieru wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W klasach starszych będzie wymóg przesyłania prac domowych w formie elektronicznej za pośrednictwem Google Classroom.

W ciągu dnia uczniowie będą opuszczali klasy w towarzystwie i pod nadzorem nauczyciela tylko raz, na 20 minutową przerwę. Tzw. krótka przerwa będzie spędzana wraz z nauczycielem w klasie. Nikt, oprócz dyżurnych, nie będzie mógł przebywać na korytarzach. Nadzorowane będzie korzystanie przez uczniów z toalet. Budynki szkoły będą sprzątane i dezynfekowane w piątki wieczorem oraz po naszym wyjściu ze szkoły.

W szkole wyznaczone będzie specjalne miejsce na izolację osób, u których w czasie przebywania w szkole wystąpią objawy COVID-19. Zostały też wyznaczone osoby, które sprawować będą opiekę nad izolowanym, do czasu odebrania go ze szkoły.

Szkoła jest zaopatrzona w kilka zestawów sprzętu PPE – maseczki, fartuchy, rękawiczki i przyłbice.

DZIAŁANIA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ PODEJRZENIA O ZAKAŻENIE LUB POTWIERDZONEGO PRZYPADKU ZAKAŻENIA POZA SZKOŁĄ

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenie zakażenia wirusem u osoby, z którą uczeń naszej szkoły miał kontakt, nie powinien on być wysyłany do szkoły przed upływem conajmniej 7-dniowej kwarantanny. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia szkoły o przyczynie nieobecności. W przypadku, gdy w szkole ktoś poczuje się źle i pojawią się u niego symptomy podobne do zakażenia wirusem COVID-19, zostanie on natychmiast umieszczony w izolatce, rodzice powiadomieni i poproszeni o jak najszybszy odbiór dziecka ze szkoły. Uczniowie z tej samej klasy i osoby, z którymi podejrzany o zakażenie miał na terenie szkoły kontakt, będą podlegały samoizolacji tylko w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. W obydwu przypadkach zostanie uruchomiona procedura informowania odpowiednich instancji, według instrukcji zawartej w LB Merton Process flowchart, z dnia 22.06.2020.

Wiele informacji zawartych w tym liście, dotyczących wprowadzanych przez szkoły procedur, jest Państwu znanych ze szkół Waszych dzieci. Jako szkoła działamy na takich samych zasadach.

Jeśli macie Państwo pytania, obawy lub wątpliwości proszę kontaktować się ze mną na adres dyrektor@polskaszkolaputney.com lub z panią Prezes na adres prezes@polskaszkolaputney.com
 
Z poważaniem

Maja Brodzińska
Dyrektor Szkoły

WAŻNE: Prosimy o zapoznanie się z aktualizowaną tabelą poniżej, w której umieszony jest dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia szkoły dla poszczególnych klas oraz miejsca przyprowadzania i odbioru uczniów:

Link:  http://polskaszkolaputney.com/aktualne-godziny-rozpoczecia-szkoly

 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668