loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

 1. Udzielanie dziecku pełnego wsparcia w wypełnianiu jego obowiązków szkolnych takich jak, punktualność, frekwencja, odrabianie lekcji.
 2. Współpraca ze szkołą:
  • ​​uczestnictwo w wywiadówkach, zebraniach szkolnych (w tym, raz do roku, w Walnym Zebraniu), na których obecność rodziców jest obowiązkowa.
  • Informowanie szkoły o zmianach w sytuacji rodzinnej i zdrowotnej dziecka, mających wpływ na jego naukę.
  • Odpowiadanie na korespondencje, zgłaszanie uwag i zapytań, inicjowanie spotkań z nauczycielami, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Zapoznawanie się z bieżącymi informacjami przesyłanymi przez szkołę pocztą elektroniczną i regularne odwiedzanie szkolnej strony internetowej.*
 3. Pełnienie trzy razy w roku dyżuru na terenie szkoły.
  W przypadku niespełnienia tego wymogu szkoła pobiera opłatę w wysokości £30 za dyżur.
 4. Punktualne odbieranie dziecka po skończonych zajęciach szkolnych. W przypadkach nagłych, losowych, gdy nie jest to możliwe,  rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia szkoły dzwoniąc na podany numer telefonu komórkowego.
 5. Odnoszenie się z szacunkiem do członków grona pedagogicznego, członków zarządu oraz pracowników szkoły. 
 6. Przestrzeganie kultury bycia wobec innych rodziców oraz zasad zachowania się na terenie szkoły, które obejmują: zakaz przebywania w budynku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych, parkowania w niedozwolonych miejscach,wprowadzania zwierząt, palenia papierosów na całym terenie szkoły, używania wulgarnego języka.
 7. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie szkoły.

 

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do publikowania prac uczniów. Od czasu do czasu szkoła może  fotografować lub filmować szkolne uroczystości i publikować je na szkolnej stronie internetowej, w szkolnych biuletynach, prospektach, tablicach informacyjnych lub w innych publikacjach (za zgodą szkoły), do celów edukacyjnych,  badań naukowych, monitoringu lub innych celów zgodnych z prawem. 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668