loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

OPŁATY ZA SZKOŁĘ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Opłaty za II półrocze szkolne 2021/22

 

PIERWSZE DZIECKO:  £165

DRUGIE DZIECKO:       £145

TRZECIE DZIECKO:     £ 70

CZWARTE DZIECKO:   wolne od opłat

Przypominamy, że nie pobieramy opłat gotówką w szkole.

Przy zapisach nowych uczniów do pierwszej opłaty, składanej wraz z Kartą Rejestracyjną, doliczana jest dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny. Jest to opłata jednorazowa i nie podlegająca zwrotowi w przypadku nieprzyznania dziecku miejsca w szkole.

 

TERMIN OPŁAT ZA II PÓŁROCZE 2021/22 UPŁYWA  12 LUTEGO 2022r.

 

Dostępne formy płatności dla rodziców uczniów uczęszczających do szkoły:

 

Bezpośrednio na konto bankowe szkoły:

  • przelewem z konta osobistego
  • on line banking
  •  

Account Name (Nazwa Konta):  Polish School Putney
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku):  30-94-77
Account Number (Numer Konta):    46551668

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola "Reference" aby było wiadomo za kogo została dokonana dana opłata. 

Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:
Nazwisko najstarszego dziecka ................... (pierwsze 12 liter)
Kreska ..................................................... (-)
Pierwsza litera imienia dziecka ................... (1 litera)
Kreska ..................................................... (-)
Klasa dziecka w opłacanym półroczu ........... (np. 0A , 3B , GCSE A=10A) 

 

Przykład poprawnie wypełnionej referencji:  KOWALSKI-J-5A
(dla Janka Kowalskiego z kl. Va)

 

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkolny. 

Za zwłokę opłaty na dany semestr  szkolny będzie pobierana dodatkowa kara administracyjna w wysokości £10. 

Uczniowie, których rodzice nie dokonają opłaty w ustalonym i uprzednio ogłoszonym terminie lub terminie podlegającym dodatkowej opłacie administracyjnej, będą w konsekwencji skreśleni z listy uczniów szkoły.

W razie szczególnych wypadków proszę o kontakt ze skarbnikiem szkoły na adres mailowy: skarbnik@PolskaSzkolaPutney.com

http://polskaszkolaputney.com/znizki-w-oplatach-szkolnych

Skarbnik i Zarząd Szkoły

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668