loading...
18 września / Ireny, Irminy, Stanisława

„Wspólnota Polska” jest stowarzyszeniem, które wspiera instytucje polonijne na całym świecie, w tym i naszą Polską Szkołę. W roku 2015 dzięki współpracy Wspólnoty Polskiej i Polskiej Macierzy Szkolnej  PMS nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków MSZ w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą". W roku 2016 jak i w roku 2017 w ramach "Opieki nad Polonią i Polakami za granicą" podobne wsparcie otrzymaliśmy ze środków pieniężnych Senatu RP.

W ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” zleconego Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” przez Kancelarię Senatu 112 polskich szkół uzupełniających w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uzyskało częściową refundację kosztów bieżącego utrzymania szkoły w kategoriach: koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń oraz koszty dojazdów do szkół. Łączne kwoty refundacji przekazanych szkołom wyniosły 1,241,849.29 zł, w tym: czynsz, opłaty eksploatacyjne i ubezpieczenia: 1,176,342.17 zł, dojazdy do szkół: 65,507.12 zł.

W roku 2017 w ramach realizowanego przez  Stowarzyszenie na zlecenie Kancelarii Senatu RP „Programu wsparcia nauczycieli polonijnych” przewidziane zostały również środki na jednorazowe, okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w wysokości 80 funtów na osobę. W ten skromny sposób wspólnota chciała  wyrazić  głębokie uznanie dla tak wartościowej, pełnej zaangażowania i poświęceń pracy  nauczycieli szkół polskich.

W 2018r otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach projektu "WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA PIĘCIU KONTYNENTACH"  

Nasza szkoła w ubiegłym roku otrzymała wsparcie finansowe  w wysokoci £ 7342.74, które pokryły częściowo koszty wynajmu i utrzymania szkoły.

Dokładny opis projektu znajdą Państwo na stronie:  http://wspolnotapolska.org.pl/szkoly/

W imieniu Dyrekcji i Zarządu Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Londynie, pragniemy podziękować Kancelarii Senatu RP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za udzielenie naszej szkole refundacji.  Podziękowania kierujemy również do Polskiej Macierzy Szkolnej, która współpracuje w realizacji tego projektu.

Polecamy również link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dofinansowania naszej szkoły w 2018r : http://polskaszkolaputney.com/wsparcie-oswiaty-polonijnej-na-pieciu-kontynentach

 Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleś na stronie internetowej  www.stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668