loading...
23 stycznia / Fernandy, Jana, Rajmundy

Zapisy nowych uczniów do szkoły na rok 2020/21

UWAGA: Dane poniżej dotyczą jedynie dzieci i rodzin, które nie mają rodzeństwa w szkole. Aby zapisać rodzeństwo uczniów uczęszczających obecnie do szkoły prosimy o przejście do strony: http://polskaszkolaputney.com/zapisy-rodzenstwa-uczniow-szkoly​

Ze względu na dużą liczbę chętnych pragnących posłać swoje dzieci do naszej szkoły, a zarazem ograniczoną liczbę miejsc w szkole, w nowym roku szkolnym możemy zaoferować naukę wyłącznie dzieciom urodzonym między 1 września 2016 a 31 sierpnia 2017 (PRZEDSZKOLE) oraz 1 września 2015 a 31 sierpnia 2016 (ZERÓWKA).

Rodziców zainteresowanych rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 odsyłam do punktu: Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci, gdzie znajdą więcej informacji na temat zapisów na listę oczekujących.

Terminy składania podań:

7.03.2020- 14.03.2020          –  rejestracja drogą elektroniczną

21.03.2020 i 28.03.2020         –  rejestracja osobiście w szkole wyłącznie osób poinformowanych drogą e-mailową (po wstępnej weryfikacji zgłoszeń).

Potwierdzenia zostaną rozesłane w terminie: 15-20.03.2020 r.

 

Zasady rejestracji nowych uczniów wyłącznie drogą elektroniczną:

Termin: do 07.03.2020 do 14.03.2020

W tym terminie należy zarejestrować się na wizytę w szkole wysyłając na poniższy adres mailowy: zapisy@polskaszkolaputney.com  następujące dane:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Datę urodzenia dziecka

3. Imię i nazwisko rodzica

4. Adres zamieszkania

5. Nazwę szkoły angielskiej i klasę, do której uczęszcza dziecko

6. Czy rodzeństwo uczy się obecnie w naszej lub innej polskiej szkole? Jeśli tak – proszę podać nazwę i adres szkoły.

 

Zasady rejestracji nowych uczniów Przedszkola i Zerówki osobiście w szkole:

Termin: 21.03.2020 i 28.03.2020

W tym terminie – jedynie po uprzednim otrzymaniu maila zapraszającego do wizyty w szkole

W wyznaczonym dniu i o określonej godzinie –należy zgłosić się osobiście do recepcji szkolnej
z oryginałami następujących dokumentów:

 • Kartą Rejestracyjną (do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://polskaszkolaputney.com/karty-rejestracyjne)
 • listem motywacyjnym
 • dokumentem tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (paszport, dowód osobisty itp.)
 • dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania, np.aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące)rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp.

UWAGA: Etap ten nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

 

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi kryteriami i informacjami dotyczącymi przyjęcia do szkoły podanymi poniżej oraz na szkolnym portalu internetowym:   http://polskaszkolaputney.com/zapisy(2)

Kryteria przyjęcia do szkoły:

Zapisy do przedszkola i zerówki:

 • Zgłoszenie elektroniczne w podanym terminie
 • Rodzeństwo uczniów naszej szkoły (dyżury, obecność na walnym i wywiadówce, jeśli dotyczy)
 • Rodzeństwo absolwentów naszej szkoły
 • Dzieci absolwentów naszej szkoły
 • Odległość od szkoły
 • Stawienie się na wizytę w szkole w wyznaczonym terminie, z wymaganymi dokumentami (j.w.)

Zapisy z listy oczekujących:

 • Rodzeństwo uczniów naszej szkoły
 • Rodzeństwo absolwentów naszej szkoły
 • Dzieci absolwentów naszej szkoły
 • Czas oczekiwania na miejsce
 • Odległość od szkoły

 

WAŻNE: W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu miejsca w szkole podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci:

 • Minimum wieku: dzieci przyjmowane do przedszkola muszą mieć ukończone 3 lata przed dniem 1 września danego roku
 • Rejestracja dziecka do szkoły nie gwarantuje przyznania miejsca w szkole
 • Opłata administracyjna oraz za szkołę (czesne) przy nowych zapisach,wymagana będzie dopiero po potwierdzeniu przydzielenia dziecku miejsca w szkole.Opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny nie podlega zwrotowi (płatność wraz z płatnością za szkołę)
 • O przyznaniu miejsca w szkole rodzice zostaną zawiadomieni do końca maja drogą mailową na dane kontaktowe podane w karcie rejestracyjnej. W przypadku błędnie podanego adresu emailowego lub niedokonaniu wpłaty w wymaganym terminie, miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy oczekujących
 • Lista oczekujących obowiązuje tylko i wyłącznie na dany rok zapisu. Jeśli dziecku nie zostanie przyznane miejsce w ciągu całego roku szkolnego, rodzice zobowiązani są do złożenia nowego podania na następny rok szkolny​​

 Zwracamy uwagę, że:

 • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50
 • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty
 • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 1 dyżuru w ciągu każdego trymestru (3 dyżury w roku szkolnym). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru

 

UWAGA:

Rodzice zainteresowani rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 mogą zrobić to elektronicznie poprzez wysłanie emaila na adres zapisy@polskaszkolaputney.com w terminie zapisów do szkoły, z następującymi informacjami:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Data i miejsce urodzenia dziecka

3. Imię i nazwisko rodzica

4. Adres zamieszkania

5. Nazwa szkoły angielskiej i klasa, do której uczęszcza dziecko

 

Jeżeli w klasach 1-A2 zwolni się miejsce zostaną Państwo poinformowani o możliwości zapisu dziecka.

Rejestracja nie gwarantuje miejsca w szkole.

Lista oczekujących obowiązuje tylko i wyłącznie na dany rok szkolny.

 

 

 

 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: kontakt@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668