loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

Zapisy nowych uczniów do szkoły na rok 2021/22

 

 

Ze względu na dużą liczbę chętnych pragnących posłać swoje dzieci do naszej szkoły, a zarazem ograniczoną liczbę miejsc w szkole, w nowym roku szkolnym możemy zaoferować naukę wyłącznie dzieciom urodzonym między 1 września 2017 a 31 sierpnia 2018 (PRZEDSZKOLE), w klasie zerowej brak wolnych miejsc.

Rodziców zainteresowanych rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 odsyłam do punktu: Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci, gdzie znajdą więcej informacji na temat zapisów na listę oczekujących.

 

Zasady rejestracji nowych uczniów wyłącznie drogą elektroniczną:

Termin: od 14.03.2021 do 21.03.2021

W tym terminie należy wysłać zgłoszenie do szkoły, wraz z listem motywacyjnym, na poniższy adres mailowy:  zapisy@polskaszkolaputney.com

Następujące dane:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Datę urodzenia dziecka

3. Imię i nazwisko rodzica

4. Adres zamieszkania

5. Nazwę szkoły angielskiej i klasę, do której uczęszcza dziecko

6. Czy rodzeństwo uczy się obecnie w naszej lub innej polskiej szkole? Jeśli tak – proszę podać nazwę i adres szkoły.

W związku z pandemią, spotkania osobiste w szkole nie mogą się odbyć. Po 15 maja zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną, czy dziecko otrzymało miejsce w szkole z prośbą o potwierdzenie przyjęcia miejsca. Kolejnym krokiem będzie wysłanie odpowiednich dokumentów oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty za szkołę na adres: zapisy@polskaszkolaputney.com

 

Spis dokumentów:

 • Karta Rejestracyjna (do pobrania na stronie internetowej szkoły):                                                  http://polishschoolputney.com/karty-rejestracyjne
 • dokument tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (zdjęcie/skan paszportu, dowodu osobistego itp.)
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania, np.aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp., nie starszy niż 3 miesiące.

 

Kryteria przyjęcia do szkoły:

Zapisy do przedszkola i zerówki:

 • Zgłoszenie elektroniczne w podanym terminie
 • Rodzeństwo uczniów naszej szkoły (dyżury, obecność na walnym i wywiadówce, jeśli dotyczy)
 • Rodzeństwo absolwentów naszej szkoły
 • Dzieci absolwentów naszej szkoły
 • Odległość od szkoły
 • Przesłanie drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów(j.w.)

Zapisy z listy oczekujących:

 • Rodzeństwo uczniów naszej szkoły
 • Rodzeństwo absolwentów naszej szkoły
 • Dzieci absolwentów naszej szkoły
 • Czas oczekiwania na miejsce
 • Odległość od szkoły

WAŻNE: W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu miejsca w szkole podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci:

 • Minimum wieku: dzieci przyjmowane do przedszkola muszą mieć ukończone 3 lata przed dniem 1 września danego roku.

 

 • Rejestracja dziecka do szkoły nie gwarantuje przyznania miejsca w szkole.

 

 • Opłata administracyjna oraz za szkołę (czesne) przy nowych zapisach, wymagana będzie dopiero po potwierdzeniu przydzielenia dziecku miejsca w szkole. Opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny nie podlega zwrotowi (płatność wraz z płatnością za szkołę).

 

 • O przyznaniu miejsca w szkole rodzice zostaną zawiadomieni po 15 maja drogą mailową na dane kontaktowe podane w karcie rejestracyjnej. W przypadku błędnie podanego adresu emailowego lub niedokonaniu wpłaty w wymaganym terminie, miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy oczekujących.

 

 • Lista oczekujących obowiązuje tylko i wyłącznie na dany rok zapisu. Jeśli dziecku nie zostanie przyznane miejsce w ciągu całego roku szkolnego, rodzice zobowiązani są do złożenia nowego podania na następny rok szkolny.

​​

Zwracamy uwagę, że:

 • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50.
 • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.
 • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 1 dyżuru w ciągu jednego okresu nauki (3 dyżury w roku szkolnym). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru.

 

UWAGA:

Rodzice zainteresowani rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 mogą zrobić to elektronicznie poprzez wysłanie emaila na adres: zapisy@polskaszkolaputney.com w terminie zapisów do szkoły, z następującymi informacjami:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Data i miejsce urodzenia dziecka

3. Imię i nazwisko rodzica

4. Adres zamieszkania

5. Nazwa szkoły angielskiej i klasa, do której uczęszcza dziecko

Jeżeli w klasach 1-A2 zwolni się miejsce zostaną Państwo poinformowani o możliwości zapisu dziecka. Rejestracja nie gwarantuje miejsca w szkole. Lista ta obowiązuje tylko i wyłącznie na dany rok szkolny.

 

 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668