loading...
23 stycznia / Fernandy, Jana, Rajmundy

Zapisy rodzeństwa obecnych uczniów szkoły na rok 2020/21

UWAGA: Dane poniżej dotyczą jedynie zapisów rodzeństwa obecnych uczniów naszej szkoły . Informacje dotyczące zapisów nowych dzieci do szkoły znajdują się na stronie: http://polskaszkolaputney.com/zapisy-nowych-uczniow​

Ze względu na duże zainteresowanie szkołą i niewystarczającą liczbą miejsc, w nowym roku szkolnym możemy zaoferować naukę wyłącznie dzieciom urodzonym między 1 września 2016 a 31 sierpnia 2017 (PRZEDSZKOLE) oraz 1 września 2015 a 31 sierpnia 2016 (ZERÓWKA).

Uwaga: Rodzice zainteresowani rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 znajdą więcej informacji na temat zapisów na listę oczekujących w punkcie: Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci na stronie  http://polskaszkolaputney.com/zapisy-nowych-uczniow​

 

Terminy składania podań wyłącznie dla rodzeństwa obecnych uczniów szkoły:

07.03.2020 i 14.03.2020

 

Szkoła nie przyjmuje drogą elektroniczną (Internetową) zgłoszeń od rodzin, których dzieci uczą się obecnie w szkole.

 

Zainteresowani rodzice zobowiązani są dokonać opłaty za pierwsze półrocze nauki zapisywanego dziecka oraz przyjść do szkoły w wyżej wymienionych terminach na rozmowę, przynosząc potwierdzenie wpłaty oraz Kartę Rejestracyjną wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w punkcie 2.

 

Opłaty należy dokonać bezpośrednio na konto bankowe szkoły przelewem z konta osobistego (online banking) lub gotówką, albo czekiem w Banku Lloyds:

Account Name (Nazwa Konta):                        Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku):       30-94-77

Account Number (NumerKonta):                    46551668

 

 

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola "Reference" aby było wiadomo za kogo została dokonana dana opłata. 

Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:

Kod referencyjny zapisów: 2019-20 ....................... (Z21)
Kreska ............................................................... (-)
Nazwisko zapisywanego dziecka ........................... (pierwsze 10 liter)
Kreska ............................................................... (-)
Pierwsza litera imienia dziecka ............................. (1 litera)
Kreska ............................................................... (-)
Klasa do której dziecko jest zapisywane ................ (P lub 0

Przykład poprawnie wypełnionej referencji: Z21-KOWALCZEWS-J-P (dla Janka Kowalczewskiego zapisywanego do przedszkola)

 

Karty Rejestracyjne (do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://polskaszkolaputney.com/karty-rejestracyjne ) należy złożyć osobiście, u członka zarządu odpowiedzialnego za zapisy, przy recepcji szkolnej w godzinach od 9.15 do 12.00 wraz z:

  • listem motywacyjnym
  • dowodem opłaty za pierwsze półrocze (wyłącznie do wglądu)
  • dokumentem tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (paszport, dowód osobisty itp.)
  • dokumentem z aktualnym adresem zamieszkania, np. rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp

 

Warunki przyjęcia:

Przy naborze rodzeństwa będziemy brali pod uwagę:

  • opłaty za szkołę (uiszczenie opłaty nie gwarantuje miejsca w szkole i opłaty za czesne dla dzieci, które nie otrzymały miejsca będą zwrócone przed końcem lipca)
  • ilość dyżurów szkolnych wypełnionych przez rodziców
  • obecność rodziców na wywiadówce i Walnym Zebraniu szkoły

 

Zwracamy uwagę, że:

  • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50
  • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty
  • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 1 dyżuru w ciągu każdego trymestru (3 dyżury na rok szkolny). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru
 

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: kontakt@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668