loading...
19 stycznia / Erwiny, Henryka, Mariusza

Zapisy rodzeństwa obecnych uczniów szkoły na rok 2021/22

 

 

Ze względu na duże zainteresowanie szkołą i niewystarczającą liczbą miejsc, w nowym roku szkolnym możemy zaoferować naukę wyłącznie dzieciom urodzonym między 1 września 2017 a 31 sierpnia 2018 (PRZEDSZKOLE), w klasie zerowej brak wolnych miejsc.

Uwaga: Rodzice zainteresowani rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 znajdą więcej informacji na temat zapisów na listę oczekujących poniżej w punkcie:

Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci.

 

 

Terminy składania podań wyłącznie dla rodzeństwa obecnych uczniów szkoły:

Od 06.03.2021 do 13.03.2021

Szkoła wyjątkowo w tym roku szkolnym przyjmuje drogą elektroniczną (internetową) zgłoszenia od rodzin, których dzieci uczą się obecnie w szkole.

Zainteresowani rodzice zobowiązani są dokonać opłaty za pierwsze półrocze nauki zapisywanego dziecka oraz przesłać do szkoły w wyżej wymienionym terminie potwierdzenie wpłaty oraz wypełnioną Kartę Rejestracyjną wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w punkcie 2. Opłaty należy uiścić według nowo obowiązujących stawek.

1. Opłaty należy dokonać bezpośrednio na konto bankowe szkoły przelewem z konta osobistego (online banking) lub gotówką, albo czekiem w Banku Lloyds:

 

 

Account Name (Nazwa Konta):                     Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku):      30-94-77

Account Number (NumerKonta):                  46551668

 
 

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola "Reference" aby było wiadomo za kogo została dokonana dana opłata. 

Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:

Kod referencyjny zapisów: 2021-22 ....................... (Z22)
Kreska ............................................................... (-)
Nazwisko zapisywanego dziecka ........................... (pierwsze 10 liter)
Kreska ............................................................... (-)
Pierwsza litera imienia dziecka ............................. (1 litera)
Kreska ............................................................... (-)
Klasa do której dziecko jest zapisywane ................ (P lub 0

 

Przykład poprawnie wypełnionej referencji:Z22-KOWALCZEWS-J-P
(dla Janka Kowalczewskiego zapisywanego do przedszkola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karty Rejestracyjne (http://polishschoolputney.com/karty-rejestracyjne) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zapisy@polskaszkolaputney.com wraz z:

  • listem motywacyjnym,
  • dowodem opłaty za pierwsze półrocze (wyłącznie do wglądu).
  • dokumentem tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (paszport, dowód osobisty itp.),
  •  dokumentem z aktualnym adresem zamieszkania, np. rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp, nie starszym niż 3 miesiące.

Warunki przyjęcia:

Przy naborze rodzeństwa będziemy brali pod uwagę:

  • opłaty za szkołę (uiszczenie opłaty nie gwarantuje miejsca w szkole i opłaty za czesne dla                      dzieci, które nie otrzymały miejsca będą zwrócone przed końcem lipca).
  •  ilość dyżurów szkolnych wypełnionych przez rodziców. 
  •  obecność rodziców na wywiadówce i Walnym Zebraniu szkoły.

Zwracamy uwagę, że:

  • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50.
  • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.
  • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 1 dyżuru w ciągu każdego semestru (2 dyżury na rok szkolny). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru.

w dół

Lokalizacja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Szkoła jest zlokalizowana niedaleko stacji pociągów Wimbledon i Raynes Park.
Połączenia tramwajowe i autobusowe do Wimbledonu lub pociągiem i autobusem z Raynes Park Nr 131 i 57 (zatrzymują się przy ulicy Crescent Rd)
Szkoła położona jest 15 minut spacerem od Wimbledonu, 10 minut od Raynes Park.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

The Downs / Wimbledon / London / SW20 8HG

email: admin@PolskaSzkolaPutney.com

Account Name (Nazwa Konta):
Polish School Putney

Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77

Account Number (Numer Konta): 46551668